Rachunkowość na czas

Prowadzimy księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencję przychodów, prowadzimy odpowiednie rejestry podatkowe.

Bezpłatny dojazd do Klienta

Zapewniamy bezpłatny odbiór dokumentów od klienta.

Wypełniamy deklaracje

Wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,

Obsługa pracowników

Prowadzimy akta osobowe pracowników, sporządzamy listy płac, sporządzamy umowy o pracę, umowy cywilnoprawne i rachunki do umów.

Obsługa podatkowa

Odzyskujemy podatek VAT od nieściągalnych wierzytelności, interpretujemy nietypowe lub zawiłe kwestie podatkowe.

KALKULACJA ONLINE

Klienci którzy nam zaufali

  • buildproplus
  • buildproplus

Profesjonalizm i rzetelność są nie do przecenienia. W końcu mogę się skupić na swojej pracy.