Usługi

 • prowadzimy księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów,
  a dla ryczałtowców ewidencję przychodów,
 • prowadzimy odpowiednie rejestry podatkowe,
 • sporządzamy ewidencję środków trwałych
  i wyposażenia,
 • wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,
 • reprezentujemy naszego Klienta w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • odzyskujemy podatek VAT od nieściągalnych wierzytelności,
 • prowadzimy akta osobowe pracowników,
 • sporządzamy listy płac,
 • sporządzamy umowy o pracę, umowy cywilnoprawne i rachunki do umów,
 • interpretujemy nietypowe lub zawiłe kwestie podatkowe,
 • odbieramy dokumenty od Klienta,
 • obsługujemy również w języku angielskim.